Alternativ udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik

 

I september 2015 bestilte regeringen en udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik (herunder handels- og forsvarspolitik). Peter Taksøe-Jensen, der er Danmarks ambassadør til Indien, blev udpeget til at stå i spidsen for den gruppe, der har foretaget udredningen. Udredningen skulle fremlægges senest 1. maj 2016. I Lars Løkkes oplæg lød det blandt andet:

”Danmark skal fortsat stå stærkt i det internationale samfund. Vi skal tage ansvar og gøre en forskel. For at skabe de bedst mulige rammer for en stærk og sammenhængende dansk udenrigs-, sikkerheds-, forsvars- og handelspolitik iværksætter regeringen i dag en samlet udenrigspolitisk udredning. Målet er, at vi indenfor et halvt år får et samlet strategisk bud på, hvilke kerneopgaver Danmark kan og skal løse udenfor landets grænser, samt hvordan vi i den forbindelse bedst fremmer danske interesser og værdier.”

På den baggrund kunne man, allerede inden udredningen forelå, danne sig en idé om, hvilken slags udredning der ville blive tale om; hvilke emner, den ville prioritere og på hvilke måder; og ikke mindst hvilke emner og vinkler, der vil blive nedprioriteret hvis overhovedet belyst. Slagmark Debat besluttede sig derfor for, at iværksætte et ‘alternativt udredningsarbejde’, hvormed vi ville give stemmer til en række debattører, der kunne levere kritiske modstykker eller supplementer til regeringens udredning. Debatsektionens seks bidrag fokuserer således på henholdsvis klimapolitik, flygtninge- og asylpolitik, udviklingspolitik, handelspolitik og forsvarspolitik.

Regeringens udredning er nu tilgængelig for offentligheden, og det samme er Slagmark Debats alternative udredning. Det skal nævnes, at debattørerne i sagens natur ikke har kendt indholdet af regeringens udredning. Det skal også nævnes, at de enkelte debattører kun står på mål for deres egne bidrag og ikke for hinandens. Vores mål har som nævnt været at give stemme til en række forskellige perspektiver og på den måde skabe debat.

Vi håber, du vil deltage i debatten. Mulighederne for dette er mange. Du kan for eksempel kommentere opslagene på Slagmarks Facebookside. Du kan også debattere på Twitter, hvor du kan følge Slagmark og nogle af bidragyderne. Brug gerne #dkpol og #udredning.

Men først og fremmest ønskes du god læselyst. Nedenfor finder du titler og links til de enkelte debatindlæg:

 

Værdier på udsalg

[Læs online]
af Kenneth Haar
Twitter: @KennethHaar

 

Udenrigspolitikken gøres endimensionel i flygtningespørgsmålet

[Læs online]
af Martin Lemberg-Pedersen
Twitter: @lembergpedersen

 

At nytænke udviklingspolitik

[Læs online]
af Annette Skovsted Hansen
Twitter: @AnnetteSkovsted

 

Klimaet i dansk udenrigspolitik

[Læs online]
af Kjeld Rasmussen

 

Budgetneutral trefrontskrig?

[Læs online]
af Peter Viggo Jakobsen

 

Redigeret af Bjarke Skærlund Risager