March on Washington

Bidragydere, SLAGMARK #71


 

Nicolai von Eggers (f. 1986)

Ph.d.-stipendiat i Idéhistorie ved Aarhus Universitet, på projektet ‘Suverænitet og politisk teori i Den Franske Revolution’. Er medredaktør på bøgerne Den Amerikanske Revolution (Slagmark, 2012) og Den Franske Revolution (Slagmark, 2015). Han interesserer sig bl.a. for, og har udgivet artikler om, Den Franske Revolution, Michel Foucault, Giorgio Agampen og teoretisk psykoanalyse. Han har udgivet artikler i Trópos, Semikolon, Slagmark og LIR Journal samt en række antologibidrag foruden bogen Efter Guds død.

Louise Fabian (f. 1974)

Ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Forsker i forholdet mellem spatialitet, socialitet og kultur, herunder urbanisme og cultural and everyday resistance. Udvalgte publikationer er “Do-It-Yourself Urbanism – from ludic tactics to strategic planning” (2014) med K. Samson, “The spatial turn within social and cultural studies: – Spatial theory as an interdisciplinary praxis” (2013), “Conjunctions: Introducing Cultural Participation as a Transdisciplinary Project” med J. L. Stephensen, C. M. Reestorff, J. Fritsch og C. Stage.

Andreas Beck Holm (f. 1973)

Er ph.d i Filosofi og lektor ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet. Blandt hans væsentligste publikationer kan nævnes ”Demokrati og legitimitet – Rancière og kritikken af deliberativt demokrati” (2014), Philosophy of Science: An Introduction for future Knowledge Workers (2013), ”Marxistisk kritik og selvkritik – Etienne Balibar” (2013), ”Er der en vej ud af islamofobien” (2013), Karl Marx (2005) og Videnskab i Virkeligheden (2011).

Jenny Jansson (f. 1979)

Filosofie doktor. Er forsker ved Den Statsvidenskabelige Institution ved Uppsala Universitet. Jansson har primært forsket i identitetsdannelse i den svenske arbejderbevægelse og folkeoplysning. Har publiceret i Labor History og Arbetarhistoria.

Thomas Palmelund Johansen (f. 1983)

Er ph.d.-stipendiat i Idéhistorie ved Aarhus Universitet, med et projekt om begrebet ”nyttig viden” og betydningen af økonomisk viden under den tidlige industrialisering i England. Han har bidraget med forskningsartikler og anmeldelser i bl.a. norske Arr – idéhistorisk tidsskrift og Passage – tidsskrift for litteratur og kritik, og har været medredaktør af antologien Marxismen efter Marx – Tolv strømninger i det 20. århundrede (2013).

Flemming Mikkelsen (f. 1946)

Er dr.scient.pol. et cand.mag. (politologi, historie, sociologi) og seniorforsker ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Udvalgte publikationer er: Arbejdskonflikter i Skandinavien 1848-1980 (disputats, Odense, Odense Universitetsforlag 1992); Historisk Sociologi: Mødet mellem historien og samfundsvidenskaberne (København, Forlaget Sociologi 2004); Transnational identitet under forandring: Indvandrernes sociale, religiøse og politiske mobilisering i Danmark 1965-2010 (København, Museum Tusculanums Forlag 2011); ”Working-Class Formation in Europe and Forms of Integration: History and Theory”, Labor History, 46(3), 2005; og ”Class and Social Movement in Scandinavia since 1945”, Moving the Social, 48, 2012.

Mathias Herup Nielsen (f. 1984)

Er ph.d-studerende ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. I afhandlingen undersøger han velfærdsstat og normativitet og beskæftiger sig med spørgsmål om, hvordan en ny tids velfærdsprogrammer retfærdiggøres og kritiseres. Teoretisk interesserer han sig i øjeblikket særligt for at afprøve og videreudvikle nyere, fransk pragmatisk sociologi. Hans væsentligste publikationer er ”Acting on welfare state retrenchment: Between the public and the private” (International Journal of Sociology and Social Policy, kommende 2015) og ”Nytteaktiveringens retfærdiggørelse. Et pragmatisk sociologisk blik på aktivering af arbejdsløse” (Dansk Sociologi, 25(1), 2014).

Rikke Alberg Peters (f. 1976)

Ph.d. i Idéhistorie og ansat som postdoc i AU IDEAS pilotcentret ‘Den demokratiske offentlighed’ ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Forsker bl.a. i politiske ideologier, radikaliseringstendenser og sociale medier. Udvalgte udgivelser: ”Tysk højreradikalisme i nye gevandter” i Arr – idéhistorisk tidsskrift, nr. 3-4, 2012, og ”Interaktivitet og historiebevidsthed: Den digitale historieformidlings didaktiske potentialer” i K&K, nr. 117, 2014.

Benjamin Ask Popp-Madsen (f. 1986)

Er Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og beskæftiger sig med demokratiteori, demokratiets idéhistorie og alternative former for politisk deltagelse. Benjamin har tidligere udgivet artikler i Tidsskriftet Politik, Højskolebladet, Ideas in History – Nordic Journal for the History of Ideas og Slagmark – Tidsskrift for idéhistorie.

Anne Engelst Nørgaard (f. 1986)

Ph.d.-studerende i Historie ved Aarhus Universitet, hvor hun arbejder på et projekt om det danske demokratis tidlige begrebshistorie med fokus på kampen om Danmarks første grundlov fra 1849. Foruden demokratiets begrebshistorie har hun især beskæftiget sig med politisk kultur i det 19. århundrede, 1848-revolutionerne, politisk retorik, socialhistorie og bondepolitik. Hun har tidligere redigeret Slagmark nr. 69 – Demokrati og offentlighed.

Bjarke Skærlund Risager (f. 1983)

Ph.d.-studerende i Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor han arbejder på et projekt om geografiske aspekter af sociale bevægelser under den nuværende økonomiske krise i Europa. Projektet er en del af et større forskningsprojekt med titlen Contested Property Claims. Han er desuden initiativtager til og tovholder for forskningsnetværket Sociale bevægelser og politisk protest ved CESAU (Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet).

Camilla Mørk Røstvik (f. 1988)

Er ph.d.-stipendiat i Kunst- og Videnskabshistorie ved Art History & Visual Studies og Centre for the History of Science, Technology & Medicine, University of Manchester, England, med et kritisk projekt om den europæiske forskningsinstitution CERN’s brug af kunst som værktøj og formidling for fysikken. Hun har redigeret og bidraget til bøger og tidsskrifter om feministisk historie og videnskabshistorie, herunder om den engelske videnskabskvinde Rosalind Franklin.

Linda Soneryd (f. 1971)

Docent og lektor i Sociologi ved Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Soneryd har bl.a. publiceret i tidskrifter som Public Understanding of Science og Environment and Planning A og har med Rolf Lidskog og Ylva Uggla forfattet bogen Transboundary Risk Governance (2009).

Katrin Uba (f. 1978)

Filosofie doktor. Er forsker ved den statsvidenskabelige institution ved Uppsala universitet. Hun forsker i protester og deres politiske konsekvenser, specielt i protester mod skolenedlæggelser i Sverige og medborgernes reaktioner på den økonomiske krise i Europa. Hun har publiceret i Mobilization, West European Politics og Euro-Asia Studies. Hun er desuden medredaktør på en kommende bog The Consequences of Social Movements på Cambridge University Press.

Åsa Wettergren (f. 1969)

Docent og lektor i Sociologi ved Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Wettergren har bl.a. publiceret i tidskrifter som Social Movement Studies og Journal of Ethnic and Migration Studies og har med Barbara Sieben redigeret bogen Emotionalizing Organizations and Organizing Emotions (2010).