Bundesarchiv

Bundesarchiv

Bidragydere, SLAGMARK #73


 

Anders Dræby Sørensen (f. 1972)

Doctorate i Existential Psychotherapy and Counselling fra Middlesex University London, FdC i Psychotherapy and Counselling fra Regent’s University London, Cand. mag. i Idéhistorie og Sundhedsfagenes filosofi og videnskabsteori samt Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og praksisudvikling fra Aarhus Universitet og KA-tilvalgsuddannelse i Anvendt psykologi samt BA-tilvalgsuddannelse i Almen psykologi fra Aalborg Universitet. Har redigeret et temanummer af Slagmark om Den moderne medicin (2002) samt antologierne Ethics, Rights and Death in Modern Medicine (2002, med S. Hørning og L. Gormsen), Det svære liv – om lidelsen i den moderne kultur (2005, med H. J. Thomsen) og Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi (2015, med K. D. Keller). Har desuden skrevet bøgerne Filosofi og idéhistorie (2001, med E. Dalsgaard), Jobparathed (2006), Det relationelle selv (2015) og Filosofisk helbredelse (2016).

Mikkel Fugl Eskjær (f. 1969)

Lektor, ph.d., Aalborg Universitet, København. Forskningsområder inkluderer miljøkommunikation, mediesociologi, medialiseringsteori. Er bl.a. medredaktør af Klima og mennesker: Humanistiske perspektiver på klimaforandringer. København: Museum Tusculanums Forlag, 2014 (med M. Sørensen) og The dynamics of mediatized conflicts. New York: Peter Lang, 2015 (med S. Hjarvard og M. Mortensen). Visiting Scholar ved Dhaka University, Bangladesh fra 2014 til 2015.

Kenneth Haar (f. 1964)

Researcher ved Corporate Europe Observatory, der overvåger lobbyisters indflydelse på beslutninger i EU-institutionerne. Arbejder særligt med finansregulering og handelspolitik.

Bue Rübner Hansen (f. 1983)

Postdoc i idéhistorie ved Aarhus Universitet, ph.d. fra Queen Mary University, London. Hans idéhistoriske forskning fokuserer på begreber om organisation i klassisk politisk teori, naturfilosofi og politisk økonomi, mens hans postdoc-projekt handler om forholdet mellem samfundsmæssige problemer, sociale bevægelser og ideer om det gode liv i fællesskab i den europæiske krise siden 2008.

Annette Skovsted Hansen (f. 1965)

Lektor i Japans historie og global historie ved Aarhus Universitet. 1991-1998 var hun ansat ved FN’s hovedkvarter og er nu medlem af forskningsfagligt udvalg (FFU) under Danida og talsperson for Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark (FAU). Som kulturhistoriker er hendes primære forskningsområde globale netværk, der er opstået i kølvandet på japansk udviklingsbistand, 1954-2016. Hun er medredaktør af Aid Relationships in Asia: Exploring Ownership in Japanese and Nordic Aid (Palgrave, 2008).

Alf Hornborg (f. 1954)

Professor i humanøkologi ved Lunds Universitet siden 1993. Han tog sin ph.d.-grad i kulturantropologi fra Uppsala Universitet i 1986 og har undervist på Uppsala Universitet og Göteborg Universitet. Han har lavet feltarbejde i Peru, Nova Scotia, Tonga og Brasilien. Hans primære forskningsinteresse er de kulturelle og politiske dimensioner af menneske-miljø-relationer i historiske og eksisterende samfund, særligt informeret af verdens-system-analyse. Dette har ledt ham til at anlægge forskellige forskningsperspektiver ikke blot med udgangspunkt i antropologi, men også ud fra transdisciplinære områder såsom miljøhistorie, økologisk økonomi, politisk økologi og udviklingsstudier.

Stefan Gaarsmand Jacobsen (f. 1983)

Postdoc ved Copenhagen Business School i et projekt finansieret af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation. Projektet Sustainable Rationalities undersøger kritiske miljøorganisationers økonomibegreb siden årtusindeskiftet. Jacobsen arbejder i den sammenhæng som redaktør på antologien Climate Justice and the Economy, der er planlagt til udgivelse på Routledge i 2017. Han er medforfatter til bøgerne Pengene og Livet (Informations Forlag 2015), Economic Rationalities (Springer 2016) og har udgivet artikler om den politiske økonomis historie i bl.a. Journal of World History, Journal of Early Modern History og Journal for Eighteenth-Century Studies.

Peter Viggo Jakobsen (f. 1966)

Lektor ved Forsvarsakademiet og professor (deltid) ved Center for War Studies på Syddansk Universitet.

Malene Rudolf Lindberg (f. 1986)

Cand.scient.soc og videnskabelig assistent ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Martin D. Munk (f. 1964)

Professor i sociologi og centerleder ved Aalborg Universitet, København, cand.mag. fra Københavns Universitet og fil.dr. fra Lunds Universitet. Har publiceret artikler om sociologi, uddannelsesvidenskab, økonomi, medicin og politik, bl.a. i Acta Sociologica, Sociology, Comparative Education Review, European Economic Review, the British Journal of Dermatology, Politologisk Årbog og Idrætshistorisk Årbog.

Paul Gammelbo Nissen (f. 1980)

Cand.mag. i idéhistorie, Aarhus Universitet. Arbejdsløs. Har tidligere skrevet om det Republikanske Parti for netmagasinet baggrund.com, og har ellers primært anmeldt film og musik for danske fanzines. Arbejder på et projekt om strukturelle betingelser i den amerikanske forfatning som vanskeliggør en utvetydig sondring mellem politiske og økonomiske indflydelsessfærer og om højesterets fortolkende rolle i denne forbindelse.

Martin Lemberg-Pedersen (f. 1981)

Postdoc ved Centre for Advanced Migration Studies, Københavns Universitet, finansieret af Carlsbergfondet og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Har været gæsteforsker ved Refugee Studies Centre, Oxford Universitet, og Harokopio Universitet, Athen. Har arbejdet som ekstern researcher for Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors og været inviteret som taler i flere skandinaviske parlamenter. Hovedfokus i hans forskning er dansk og europæisk grænsekontrol og dens politiske og humanitære konsekvenser.

Kjeld Rasmussen (f. 1950)

Kandidat og ph.d. fra Københavns Universitet (KU) i henholdsvis geofysik og geografi. Lektor (og senest ekstern lektor) ved Geografi på KU siden 1980. Har siden 2009 haft ansvaret for etableringen af den interdisciplinære kandidatuddannelse Climate Change, Impacts, Mitigation and Adaptation (CCIMA), der involverer en række institutter ved KU. Forskningen har fokuseret på klima, miljø og landbrug især i Vestafrika, Vietnam og Oceanien.

Bjarke Skærlund Risager (f. 1983)

Ph.d.-studerende i Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor han arbejder på et projekt om geografiske aspekter af sociale bevægelser og aktivisme. Hans artikel om Occupy Wall Street og besættelsen af Tahrir-pladsen i Kairo i 2011 vil blive publiceret i tidsskriftet Globalizations i 2016. Bjarke er ansvarshavende redaktør for Slagmark og ’Slagmark Debat’.

Theresa Scavenius (f. 1984)

Ph.d. og postdoc ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Scavenius forsker i global klimapolitik. Hun har udgivet flere artikler, bl.a. i Politica, Global Society og Res Publica. Hun redigerer sammen med Steve Rayner bogen Institutional Capacity for Climate Change Response, som udkommer i 2016 på Routledge Earthscan.

Robin May Schott (f. 1954)

Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) ved forskningsområdet for Fred, risiko og vold. Hun er feministisk filosof og beskæftiger sig med problematikker som vold, konflikt, krig og køn. Hun er redaktør og medforfatter af Birth, Death, and Femininity; Philosophies of Embodiment (2010) og redaktør af Feminist Philosophy and the Problem of Evil (2007). Hun er også medredaktør sammen med Dorte Marie Søndergaard af School Bullying; New Theories in Context (2014).