Julien_Dupre_-_La_Recolte_Des_Foins_(1881).jpg

Bidragydere


 

Andreas Beck Holm (f. 1973)

Cand. mag. i filosofi og fransk, Ph.d. i filosofi fra Aarhus Universitet og lektor sammesteds. Han har bl.a. udgivet Karl Marx (2005) og Videnskab i Virkeligheden (2011).

Thomas Palmelund Johansen (F. 1983)

Adjunkt ved TEC - Technical Education Copenhagen. Ph.d. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet, med afhandlingen Diffusing Useful Knowledge: Science, Economy, and Print in the 1830s England (2017). Har publiceret sin forskning i danske og internationale tidsskrifter og antologier, senest: 'Political Economy and its Public Contenders, 1820-1850' (m. Stefan G. Jacobsen) (Springer, 2017) oh 'World Wide Web of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge: On the Global Circulation of Broughamite Educational Literature, 1826-1848' i Victorian Periodicals Review (vol. 50, nr. 4, 2017).

Eva Krause Jørgensen (f. 1987)

Ph.d. i Idéhistorie, Aarhus Universitet. Postdoc på det AUFF NOVA-finansierede projekt ”An Economy of Reception? The relation between sacrament and sociality in Lutheran Protestant societies” ved Teologi, Aarhus Universitet. Projektet er tilknyttet det interdisciplinære LUMEN-center og Reformationsnetværket på Aarhus Universitet. Har for nyligt bidraget til antologien Intellectual History of Economic Normativities (Palgrave Macmillan, 2016) og UHØRT!: Idéhistorien læser Donald Trump (Baggrund, 2017). Ansvarshavende redaktør for Slagmark – tidsskrift for idéhistorie og har senest redigeret #73: Resiliens (2016).

Søren Harnow Klausen (f. 1966)

Professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Har bl.a. udgivet Verfahren oder Gegebenheit? Zur Sinnfrage in der Philosophie des 20. Jahrhunderts (1997); Metafysik. En grundbog (1997); Filosofiens grunddiscipliner (2000); Reality Lost and Found (doktorafhandling; 2004); Hvad er videnskabsteori (2005); Darwin eller intelligent design (m. T. H. Christensen; 2007); Gyldendals Filosofileksikon (m. K. Michelsen; 2008); På tværs af fag (2011).

Jürgen Kocka (f. 1941)

Tysk historiker, professor emeritus og tidligere direktør fra Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ph.d. fra Freie Universität Berlin i 1968. Kocka har været førende i udviklingen af den nyere tyske socialhistorie, særligt som ledende figur i Bielefeld-skolen. Han har udgivet bøger især om arbejderhistorie og ­–kultur, industrialisering og udviklingen af kapitalisme og borgerlige samfund.

Jens Krasilnikoff (F. 1962)

Jens A. Krasilnikoff er Ph.d. fra Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske studier, Aarhus Universitet, og ansat som lektor samme sted. Krasilnikoff forsker i de oldgræske bystatskultures kulturhistorie, sociale og økonomiske historie, samt i de europæiske eftertiders historiebrug af den græske oldtid. I de senere udgivelser har Krasilnikoff inddraget den rumlige vendings analysegreb i studiet af de oldgræske bystaters kulturhistorier. Blandt hans nyeste udgivelser er: Karen Rørby Kristensen & Jens A. Krasilnikoff. “Dress, Code, and Identity-of-Place in Greek Religion”, i C. Brøns & M. L. Nosch (eds.), Textiles and Cult in the Mediterranean., Ancient Textiles Series, vol. 31. Oxford: Oxbow 2017, 49 – 57; “Geder, Guder og Gentlemen. Nogle refleksioner over 4. århundredes attiske dyrehold”, AIGIS, 16 (2), 2016, 1-24, og “Classical Athens: the Case of the Athenian Acropolis as Place and History”, Tradition: Transmission of Culture in the Ancient World, Edited by Jane Fejfer, Mette Moltesen & Annette Rathje, Acta Hyperborea, vol. 14. 2015, 195 – 212. 

Søren Mau (f. 1989)

Ph.d-studerende i Filosofi ved Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet med et projekt om Marx og begrebet økonomisk magt. Har blandt andet udgivet ’The Transition to Capital in Marx’s Critique of Political Economy’ (Historical Materialism, 2017), ’Det er ikke nødvendigt at leve i nødvendighed’, med Henrik Jøker Bjerre (System, frihed og virkelighed, Philosophia, 2016), ’Freudomarxismen – Hvad var det, og hvad gik galt?’  (Lamella: Tidsskrift for teoretisk psykoanalyse, 2016) og Hæv stemmen! (Forlaget Nemo, 2015).

Anders Hee Nørbjerg Poulsen (f. 1986)

Cand. mag. i filosofi og BA i filosofi (hovedfag) og græsk (tilvalg) fra Syddansk Universitet. Dimitterede i oktober 2016 med specialet "Utidssvarende betragtninger? Metafysik som scientia transcendens – og dennes forhold til logikken". Har tidligere arbejdet som undervisningsassistent i videnskabsteori ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.

Bjørn Rabjerg (f. 1975)

Cand.mag. i filosofi fra Syddansk Universitet og Ph.d. i etik og religionsfilosofi fra Aarhus Universitet. Daglig leder af Løgstrup-arkivet ved Aarhus Universitet. Har bl.a. udgivet monografien Tilværelse og forståelse (2016), en gennemgang af Løgstrups samlede forfatterskab, og i 2018 udkommer Løgstrup & Kierkegaard, hvor de to forfatterskaber introduceres og bringes sammen.

Esben Bøgh Sørensen (f. 1988)

Ph.d-stipendiat i Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet med et projekt om arbejdsforestillinger i det tidligt moderne England. Han har blandt andet bidraget til antologien UHØRT!: Idéhistorien læser Donald Trump (Baggrund, 2017), samt udgivet ”Marked eller Demokrati?” i Eftertryk Magasin (17.05.2017) og ”Nye fortolkninger af Kritikken af den politiske økonomi – værdiformsteorierne” i Arbejderhistorie – Tidsskrift for Historie, Kultur og Politik vol. 2016/2.

Margit Bech Vilstrup (f. 1979)

Historiker og samlingschef på Arbejdermuseet & ABA. Perioden 2013-2017 Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet. Redaktør af og medforfatter på Et råb fra muren - 100 års politiske plakater, Arbejdermuseet, 2012, samt ”Vejen til Danmarks sidste kystforter: Stevnsfort og Langelandsfort 1945-1954”, i Fra Krig og Fred, Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift, 2014/1, s. 181-235.