(CC BY-NC)  Cordylus

(T. Bartholin, puellum nudum, tunicis omnibus. Credit: Wellcome Collection. CC BY)

Bidragydere


Christoffer Basse Eriksen (f. 1989)

Videnskabelig assistent ved Afdeling for filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet, ph.d. i idéhistorie. Forsvarede i 2018 afhandlingen ”Beneath the visible: Nature and the sub-visible world in early modern microscopy”, som undersøgte de idéhistoriske konsekvenser af mikroskopets opfindelse samt fremkomsten af den mikroskopiske verden. Fortsætter i 2019 denne forskning ved University of Cambridge støttet af Carlsbergfondet. Har udgivet en række artikler og anmeldelser i skandinaviske og internationale tidsskrifter og antologier.

Kontakt: cbe@cas.au.dk

Emil Leth meilvang (f. 1985)

Emil Leth Meilvang er PhD-stipendiat i Kunsthistorie på IFIKK, Universitetet i Oslo, hvor han arbejder på en afhandling om biologisk tænkning i mellemkrigsårenes europæiske avantgarde. Han er grundlægger af filmtidsskriftet Krystalbilleder og redigerer bogserien Øjets bibliotek (forlaget Antipyrine), som udgiver tekster om film, teori og billedpolitik. Han har publiceret akademisk og kulturkritisk i en række skandinaviske og internationale tidsskrifter.

Kontakt: e.l.meilvang@ifikk.uio.no

Nick hopwood

Nick Hopwood er professor i videnskabs- og medicinhistorie ved Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge. Han er ekspert i reproduktionens, anatomiens og evolutionens historie og har udgivet en række artikler om emnet. Han er forfatter til Embryo’s in Wax (Whipple, 2002) og Haeckel’s Embryos (Chicago, 2015) og har senest redigeret Reproduction: Antiquity to the Present Age (Cambridge, 2018) sammen med Rebecca Flemming og Lauren Kassell.

Sidsel jelved kennild (f. 1991)

Uddannet Cand.Mag. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet. Hendes kandidatspeciale fra 2017 havde titlen Colombos Klitoris. Kønsforskelle og klitoris som anatomi i tidligt moderne livsvidenskaber, ca. 1550-1750. Foruden at historisere kønsforskellenes ontologier med de livsvidenskabelige undersøgelser af klitoris som prisme, kritiserer specialet også en politisk læsning, der hævder, at vulvaen ikke rigtig har nogen videnskabshistorie.

Kontakt: skennild@hotmail.com

Signe Bodil Nipper Nielsen (f. 1977)

Ph.d. i History and Philosophy of Science, University of Cambridge, Konsulent, Professionshøjskolen Absalon. Hendes ph.d.-afhandling, From the “workshop of wonders”: Observing generation in Danish medicine, 1650-1800, danner afsæt for en monografi, der skal udkomme hos Routledge. Hun har desuden udgivet artikler på dansk og engelsk navnlig om forskellige aspekter af kroppen, kønnet og forplantningens historie, ca. 1650-1900.

Kontakt: signe.nipper@gmail.com

Signe skjoldborg brieghel (f. 1986)

Ph.d.-stipendiat ved afdeling for etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Hun er i gang med at færdiggøre en afhandling, der gennem et fokus på den seneste tids hype af proteiner undersøger, hvordan vækst i den danske fødevareklynge søges sikret gennem målrettet investering i specialiserede produkter, som knytter an til globale økonomier for resurseknaphed, klimahensyn, sundhed, viden og meget andet.

Thomas Erslev (f. 1990)

Videnskabshistoriker og Ph.d.-stipendiat ved afdeling for filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet, med et projekt om den store hjernesamling fra Psykiatrisk Hospital Risskov. Interesserer sig også for bioetikkens historie. Har tidligere udgivet “A Brain Worth Keeping? Waste, Value and Time in Contemporary Brain Banking” (2018), Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, nr. 67, pp. 16-23.

Kontakt: thomas@therslev.dk

William Viney

William Viney er videnskabelig medarbejder ved Goldsmiths, University of London. Han har blandt andet skrevet bogen Waste: A Philosophy of Things (2014) og arbejdet historisk med tvillinger som medicinsk og kulturelt fænomen. For tiden forsker han med etnografiske, tekstuelle og visuelle metoder i personlig medicin.