Tidslinje


1788

8. august. Kongen indkalder Stænderforsamlingen

1789

Februar-juni. Valg til Stænderforsamlingen. Udarbejdelse af klageskrifter (cahiers des doléances) 

5. maj. Stænderforsamlingen åbnes 

17. juni. Tredjestanden erklærer sig selv som Nationalforsamlingen 

20. juni. Tennisbane-eden 

27. juni. Kongen beordrer første og anden stand til at indgå i Nationalforsamlingen 

14. juli. Stormen på Bastillen 

4. august. Nationalforsamlingen ophæver feudale privilegier 

26. august. ”Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheder” vedtages 

5-6. oktober. Kvindernes march: Parisiske borgere marcherer til Versailles og tvinger kongen til Paris 

29. oktober. Nationalforsamlingen vedtager en skelnen mellem aktive og passive borgere

1790

19. juni. Nationalforsamlingen ophæver adelstitler 

23. oktober. Kongen fører hemmelige forhandlinger med fremmede magter 

27. november. Alle præster skal sværge troskab til republikken

1791

2. marts. Håndværkerlav forbydes 

10. marts. Paven fordømmer revolutionen 

20-21. juni. Kongefamilien forsøger at flygte. Hentes tilbage til Paris 

17. juli. Champ de Mars-massakren 

22. august. Slaveoprøret i Saint Domingue (Haiti) bryder ud 

13. september. Kongen godkender Forfatningen af 1791 

27. september. Jøder får borgerrettigheder

1792

20. april. Frankrig erklærer krig mod Østrig 

25. april. Guillotinen anvendes første gang 

13. juni. Preussen erklærer krig 

27. juli. Emigranters ejendom konfiskeres 

10. august. Den ”anden” revolution og skabelsen af den revolutionære kommune i Paris 

2-6. september. Massakrer i de parisiske fængsler af mistænkte 

20. september. Skilsmisse lovliggøres, sekularisering af dåb, bryllup og død, borgerrettigheder til skuespillere og uægte børn 

20. september. Frankrig sejrer i slaget ved Valmy og invasionen af Paris forhindres 

21-22. september. Monarkiet ophæves og republikken erklæres 

11. december. Retssagen mod ex-kong Ludvig d. 16, nu Louis Capet indledes

1793

21. januar. Ludvig d. 16 (nu Louis Capet) halshugges 

21. februar. Frankrig erklærer krig imod England og Holland 

24. februar. Masseudskrivning af soldater vedtages 

7. marts. Frankrig erklærer krig imod Spanien 

10 marts. Revolutionstribunalet oprettes 

11. marts. Borgerkrig bryder ud i Vendée 

6. april. Komitéen for den Offentlige Velfærd oprettes 

2. juni. 22 ledende Girondinere ekskluderes fra Nationalforsamlingen 

13. juli. Marat myrdes af Charlotte Corday 

27. juli. Robespierre vælges ind i Komitéen for den Offentlige Velfærd 

1. august. Metersystemet vedtages 

5. september. Nationalforsamlingen vedtager at ”gøre terror til dagens orden” 

17. september. Lov om mistænkte vedtages 

29. september. Maksimum på lønninger og fødevarepriser vedtages 

5. oktober. Den revolutionære kalender vedtages 

16. oktober. Den tidligere dronning Marie Antoinette henrettes 

30. oktober. Kvindeklubber gøres ulovlige 

November-december. Afkristningskampagne begynder

1794

4. februar. Ophævelsen af slaveri 

24. marts. Hébert og hans støtter henrettes 

5. april. Danton og hans støtter henrettes 

8. juni. Festdag for det øverste væsen 

10. juni. Lov af 22. Prairial ophæver alle retsstatsprincipper 

27. juli. Thermidor og Robespierres fald 

28. juli. Robespierre, Saint-Just og tyve andre henrettes 

1. august. Lov af 22. Prairial ophæves 

22. august. Undtagelseslovene genindføres 

12. november. Jakobiner-klubben forbydes

1795

21. februar. Religionsfrihed og adskillelse af kirke og stat vedtages 

1. april. Militæret slår parisisk opstand ned 

5. april. Fred med Preussen 

31. maj. Revolutionstribunalet opløses 

22. juli. Fred med Spanien 

22. august. Ny forfatning vedtages 

31. oktober. Direktoriet kommer til magten

1796

2. marts. Napoleon bliver øverstkommanderende for hæren i Italien 

15. april. Dødsstraf vedtages for alle, der promoverer royalisme 

10. maj. Arrestation af Babeuf og ’de liges konspiration’