slagmark69

Bidragydere, SLAGMARK #69


 

Andreas Beck Holm (f. 1973)

Cand. mag. i filosofi og fransk. Ph.d. i filosofi fra Aarhus Universitet og lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Udvalgte udgivelser: Karl Marx (Roskilde Universitetsforlag 2005) og Videnskab i Virkeligheden (Forlaget Samfundslitteratur 2011) samt til mange artikler om først og fremmest Marx og den marxistiske tradition. 

Anne Engelst Nørgaard (f. 1986)

Ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Skriver ph.d.-projekt med titlen ”Demokrati som kampbegreb – kampen om den danske grundlov i midten af det 19. århundrede”. 

Anna Friberg (f. 1980)

Filosofie doktor i historia och verksam som forskare vid Mittuniversitetet i Sverige. Fribergs doktorsavhandling Demokrati bortom politiken är en begreppshistorisk analys som fokuserar på demokratibegreppet inom svensk socialdemokrati. Friberg har tidigare publicerat artiklar om begreppshistorisk teori och sammansatta begrepp, användningen av begreppshistoriska metoder vid analyser av statligt material, samt om socialdemokratisk historieskrivning. 

Benjamin Ask Popp-Madsen (f. 1986)

Kandidatstuderende i politisk teori ved The New School for Social Research, NY og Københavns Universitet. har udgivet artikler om politisk teori, demokrati og politisk deltagelse i tidsskriftet Politik og Højskolebladet, og udkommer i Ideas in History senere på året. 

Bertel Nygaard (f. 1977)

Ph.d. og lektor i moderne historie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Udvalgte udgivelser: Guldalderens moderne politik. Om krisediagnose, utopi og handling hos Johan Ludvig Heiberg (2011) og Revolution. Masser af modstand (2012). 

Christina Fiig (f. 1969)

Cand.scient.pol., ph.d. og lektor i Køn og europæisk politik ved Afdeling for Europastudier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Udvalgte udgivelser: ”A Powerful Public Sphere? Two Types of Publics during the Struggle for Danish Women’s Enfranchisement“, i Freidenvall, L. & Josefin Rönnbäck (red.), Bortom rösträtten. Kön, politik och medborgerskap i Norden (2011) samt “A Scandinavian Feminist Public Sphere: discourses on Feminism and Gender Equality”, i Melby et al. (red.), Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia. The Limits of Political Ambition? (2008). 

Erik Mygind du Plessis (f. 1982)

Ph.d.-studerende ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Udgivelse: ”Det utilstrækkelige subjekt - En foucauldiansk analyse af selvhjælpslitterær selvstyring”, i Dansk Sociologi nr. 2 årgang 24, 2013. 

Kasper Schiølin (f. 1982)

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Skriver ph.d.- afhandling om teknologipessimisme. Har senest redigeret og bidraget til antologien Nye spørgsmål om teknikken (2013). 

Luise Li Langergaard (f. 1975)

Ph.d. og adjunkt på Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT). Udvalgte udgivelser: ”Innovating the publicness of the pubilc sector – a critical, philosophical discussion of public sector innovation” (2011) og “Innovation som en styrkelse af det offentlige ved den offentlige sektor?”, udgivet i Søren Harnow Klausen og Michael Paulsen (red.): Innovation og læring i kritisk og filosofisk perspektiv (2012). 

Mikkel Thorup (f. 1973)

Lektor i politisk idéhistorie ved Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet. Har bl.a. udgivet bøgerne Fornuftens perversion, Fjendskab samt Sårbarheder. Er leder af forskningsprojekterne 'Economic Argumentation' samt 'Contested Property Claims'. 

Peter Lauritsen (f. 1969)

Lektor i Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Han er leder af forskningsprojektet Surveillance in Denmark og forsker bl.a. i overvågningsteknologi og de organisatoriske og kulturelle ændringer, som overvågningen fører med sig. Peter Lauritsen har publiceret en række artikler om bl.a. videoovervågning og politiarbejde og udgav i 2011 debatbogen "Big Brother 2.0. Danmark som overvågningssamfund.” 

Stig Thøgersen (f. 1952)

Professor mso i Kinastudier ved Institut for Kultur og Samfund, AU. Har publiceret en lang række bøger og artikler om politiske og sociale forandringer i Kina, senest Organizing Rural China – Rural China Organizing (Lexington Books, 2012, sammen med A. Bislev) og Kina: stat, samfund og individ (Samfundslitteratur, 2013). For tiden arbejder han på et projekt om kinesiske studerende i udlandet.