slagmark69

Bidragydere, SLAGMARK #70


 

Adam Paulsen (f. 1972)

Ph.d. i Tysk Litteratur og Kulturhistorie fra Københavns Universitet, post.doc ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Har senest udgivet Natur und Moderne um 1900. Räume – Repräsentationen – Medien (transcript 2013, sammen med Anna Sandberg) og Overvindelsen af Første Verdenskrig. Historiepolitik hos Ernst Troeltsch, Oswald Spengler og Thomas Mann (Museum Tusculanums Forlag 2014). Har desuden oversat en lang række bøger fra tysk, deriblandt Ernst Jüngers I stålstormen (Gyldendal 2012) og Strålinger. Dagbøger 1939-1948 (Gyldendal 2013).

Bjarne Søndergaard Bendtsen (f. 1970)

Ph.d. i Historie fra Syddansk Universitet, men med en litterær baggrund, og har bl.a. undervist på Historie ved Aarhus Universitet samt ved forskellige gymnasier. Har skrevet artikler primært om forskellige aspekter af første verdenskrig, bl.a. ’Colour-blind or Clear-sighted Neutrality? Georg Brandes and the First World War’ (2011), ’Neutral Merchant Seamen at War’ (2012) og ’Changing Narratives of War: The World War I Monument in Aarhus’ (2014) samt om little magazines: ’Copenhagen swordplay – Avant-garde Manoeuvres and the Aesthetics of War in the Art Magazine Klingen (1917-1920)’ og ’Copenhagen: from the ivory tower to street activism’ (2013). Ph.d.-afhandlingen Mellem Fronterne (SDU 2011) udkommer i bogform i 2015.

Claus Kloster Elbæk (f. 1984)

Cand.mag. i Dansk ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og BA i Film- og Medievidenskab ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Dimitterede september 2013 med specialet ”Karl Ove Knausgårds Min kamp (2009-2011) – en eksistentiel, poetologisk læsning”.

Lars Ylander (f. 1971)

Cand.mag. i Filosofi og Fransk fra Syddansk Universitet med sidefag i Engelsk fra Københavns Universitet. Forfatter og underviser. Har publiceret Flirt med livet (Magnolia Press/Art People, 2009) sammen med Louise Scheele Elling samt “Æstetiske erfaringer og den moderne unge musikforbruger” i Det æstetiskes aktualitet, redigeret af Carsten Friberg og Ulrik Bisgaard (Multivers 2006). En kommende bog om den moderne eros samt et projekt om Kærlighedens Have – nutidens kærlighedsopfattelse udfoldet i have- og landskabskunst – henter stor inspiration i Klages’ bog Vom kosmogonischen Eros.

Ludwig Klages (1872-1956)

Tysk, kulturkritisk reaktionær livsfilosof. Til hans pantheon af inspirationer tæller særligt Goethe, Nietzsche og Bachofen. Som ung blev Klages kendt som psykologisk og grafologisk teoretiker og var centralt medlem af den litterære og kunstneriske kreds omkring digteren Stefan Georges i München. Han havde studeret kemi og fysik i Leipzig og tog i München en doktorgrad i kemi, men kom aldrig til at arbejde som kemiker. En akademisk karriere inden for psykologi eller filosofi forfulgte han heller ikke. I 1915 flyttede han til Schweiz i afsmag for militarismen, krigen og den moderne måde at være tysk på, og blev der resten af sine dage. Berygtet er Klages’ antisemitisme, som ikke var racebiologisk, men en åndskritisk antijudaisme. I manges øjne bragte den ham ideologisk i betænkelig nærhed af nazismen, om end nazisternes chefideolog Alfred Rosenberg i 1938 tordnede imod Klages’ filosofi. Hovedværket fra 1929, Der Geist als Widersacher der Seele, udtrykker Klages’ grundtanke om sjælen og ånden som modsatrettede magter, hvorfra alle hans natur- og kulturanalyser kan afledes. Hans indflydelse på en kulturkritiker som Walter Benjamin, der læses meget på danske universiteter, er unægtelig, men lidet erkendt herhjemme.

Rasmus Navntoft (f. 1979)

Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet, BA i Idéhistorie fra Aarhus Universitet. Projektleder og direktionsmedlem i Have Kommunikation. Udgav i 2012 bogen Thomas Mann – på sporet af en ny humanisme (Forlaget Per Kofod), har tidligere skrevet en række artikler om Thomas Mann og oversat bogen Philosophy in a Time of Terror – dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida til dansk (Filosofi i terrorens tid – samtaler med Jürgen Habermas og Jacques Derrida, Informations Forlag 2005) samt skrevet forord til samme.

Rikke Alberg Peters (f. 1976)

Ph.d. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet og ansat som post.doc. i AU IDEAS pilotcentret ‘Den demokratiske offentlighed’ ved Institut for Æstetik og Kommunikation, AU. Forsker bl.a. i politiske ideologier, radikaliseringstendenser og digitale medier. Udvalgte udgivelser: ”Tysk højreradikalisme i nye gevandter” i Arr – Idéhistorisk tidsskrift nr. 3-4 2012 og ”Interaktivitet og historiebevidsthed. Den digitale historieformidlings didaktiske potentialer” i K&K, nr. 117, 2014.