Skrivevejledning til kritik

Den største misforståelse, når det kommer til anmeldelser, er at deres hovedformål er at afsige dom over værket. Det er selvfølgelig en vigtig del af enhver kritisk praksis at gøre opmærksom på styrker og svagheder, men det er ikke nødvendigvis en anmeldelses vigtigste omdrejningspunkt. Et anmeldelsesessay i Slagmark skal tilbyde mere end bare et referat og en anbefaling eller en advarsel. Det skal først og fremmest kontekstualisere bøger ved at reflektere over større sammenhænge, der giver bøgerne mening. Det kan være en aktuel begivenhed, bøgerne sættes i forhold til. Det kan være forfatterens øvrige arbejde, der har ledt frem til bøgerne. Det kan være en refleksion over det fagfelt, bøgerne er en del af. Det kan være bøgernes emne, der reflekteres over og udfoldes.

Anmeldelsesessayet skal altså oplyse læseren ved at perspektivere, kritisere og udfordre nye udgivelser.

Formalia

• Omtrent 4000 ord

• Ingen underoverskrifter

• Citater og referencer holdes på et minimum