George Cattermole, The Scribe © The Cooper Gallery.

George Cattermole, The Scribe © The Cooper Gallery.

Redaktionssekretær til Slagmark

Brænder du for faglig formidling, og vil du gerne have indsigt i redaktionelle processer og forlagsvirksomhed? Så er du måske Forlaget Slagmarks nye redaktionssekretær!

I jobbet som redaktionssekretær skal du assistere og aflaste den ansvarshavende redaktør og redaktionen med administrative og praktiske opgaver, men du indgår også som medlem af redaktionen og får indflydelse på og indsigt i alle aspekter af den redaktionelle proces.

Om vores nye redaktionssekretær

Du er studerende på en videregående uddannelse, gerne på BA-delen (vi ser helst, at du kan være med os i nogle år), f.eks. idéhistorie, filosofi, historie eller litteraturvidenskab, men det kunne også være alt muligt andet. Hovedsagen er, at du er typen, der ligger om natten og drømmer hede drømme om ting som faglig formidling, videnskabelig publikationsvirksomhed og mødereferater – og så hjælper det naturligvis, hvis du synes, at idéhistorie er helt vildt spændende.

Vi vil lægge vægt på, at du

 • har god intuition for og overblik over praktiske og administrative opgaver,

 • er pligtopfyldende, har sans for detaljer og kvalitetssikring og er imødekommende, omhyggelig og stabil,

 • er all-around lærenem i forhold til IT,

 • kan skrive og kommunikere klart, ubesværet og formidlende på dansk,

 • har mulighed for at arbejde flere timer i spidsbelastningsperioder.

Det gør desuden heller ikke noget, hvis du kan brygge skidegod kaffe.

Slagmark skeler naturligvis hverken til køn, etnicitet, seksuel orientering eller lignende i ansættelsesprocessen. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Om arbejdet

Redaktionssekretæren indgår i forlagets daglige ledelse. Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at assistere den ansvarshavende redaktør med administrative opgaver samt at hjælpe redaktionen generelt med opgaver af praktisk karakter. Eksempler på disse kunne være (men begrænser sig bestemt ikke til):

 • assistere den ansvarshavende redaktør ved redaktionsmøder, herunder skrive referat og sørge for at referater, dagsordener mv. rundsendes til redaktionen,

 • understøtte Slagmarks interne og eksterne kommunikation, herunder tjekke mail og post,

 • opdatere Slagmarks hjemmeside, tidsskrift.dk og sociale medier,

 • holde orden på lageret,

 • korrespondere med distributører og hjælpe med forsendelse og løssalg af bøger og tidsskriftsnumre,

 • gå til hånde med ad hoc praktiske opgaver f.eks. ved arrangementer.

Ud over disse opgaver indgår redaktionssekretæren også som fuldgyldigt medlem af Slagmarks redaktion. Det betyder, at du vil være med i diskussionen om, hvilke temaer vi skal dække i vores tidsskrift, hvilke bøger vi skal udgive, hvilke arrangementer vi skal afholde og meget andet. Du får også et førstehåndskendskab til redaktionelt arbejde på alle niveauer.

Erfaringen fra Slagmark vil ruste dig til både at producere og redigere tekst – fra Word-fil til færdigt tryk. Du vil blive bekendt med, hvordan man søger fondsmidler og lære at begå dig i den jungle, som er kulturindustrien og dens økonomi. Endelig vil du hos Slagmark indgå i et fællesskab med andre, der som dig brænder for viden og dens formidling.

Om Slagmark

Slagmark –Tidsskrift for Idéhistorie er Danmarks førende tidsskrift for idéhistorie. Det udgives af Forlaget Slagmark og udkommer to gange årligt. Forlaget udgiver desuden løbende monografier, antologier, kildesamlinger og oversættelser. Slagmark er hjemmehørende på Afdeling for Filosofi og Idéhistorie ved Aarhus Universitet, men er institutionelt uafhængigt.

Tidsskriftet Slagmark bestræber sig på at levere modige og veldokumenterede fortolkninger af tekster, idéer, fænomener og begivenheder til et dansk publikum. Til det formål vælger vi temaer til hvert nummer ud fra vores egen faglige og intellektuelle nysgerrighed.

Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, kulturhistorikere, teologer, sociologer, politologer, litterater og andre med interesse i idéhistorie, kultur, historie og samfund.

Læs mere om os her.

Praktisk

 • Ansættelsen er berammet til 3-5 timer om ugen, men der må påregnes ekstra arbejde i perioder med spidsbelastning, f.eks. omkring tidsskrifts- og bogudgivelser.

 • Ansættelsen sker efter gældende overenskomst med SUL.

 • Arbejdspladsen er ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Aarhus C.

 • Send din ansøgning og et CV til slagmark@cas.au.dk. Deadline for ansøgning er fredag den 16. november 2018 med ansættelse hurtigst muligt derefter.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Magnus Møller Ziegler på mail mmz@cas.au.dk eller telefon 40944031.