Mekka
 

Slagmark #18: Islam/Nationalisme og kulturrelativisme

Udkommet 1991

Redaktionelt
s. 3-4

TEMA: islam

Om at beherske, erobre eller tilpasse sig verden
af Kurt Jensen
s. 5-25

To koranlæsere
af Anne Kjeldsen
s. 27-38

Overvejelser over ideen om "islamisk fornuft"
af Mohammed Arkoun
s. 41-48

"At sætte lethed ind mod tyngde" - offentlighed, islam og politik i forlængelse af De sataniske vers
af Lars Erslev Andersen
s. 49-79

Tema: Nationalisme og kulturrelativisme

Det mangfoldiges orden
af Søren Christensen
s. 81-86

Også en historiefilosofi til menneskehedens dannelse
af Johann Gottfried Herder
s. 87-93

The Herder they come - J. G. Herder og opfattelserne af national identitet
af Uffe Østergaard
s. 95-112

Legenden om folkefællesskabet
af Theodor Geiger
s. 113-130

Tegn på liv? - om følelse og fornuft i etnografisk kulturforskning
af Anne Knudsen
s. 131-144

Perception, politik og den intellektuelle - en samtale med Paul Virilio
af Niels Brügger
s. 145-160

Anmeldelser

Bognoter