(c) Center for Advanced Research in Phenomenology - CARP
 

Slagmark #25: sprogets filosofi

Udkommet forår 1997

Redaktionelt forord
s. 5-6

TEMA: Sprogets filosofi

Metafysikkens sprogfilosofiske grundlag
af Stig Alstrup Rasmussen
s. 7-24

Hvad ved jeg, når jeg behersker sprog
af  Michael Dummett
s. 25-38

Sandhed, mening og fortolkning - om Donald Davidsons 'feltlingvistiske' sprogfilosofi
af Morten Haugaard Jeppesen
s. 39-56

'A Nice Derangement of Epitaphs'
af Donald Davidson
s. 57-74

Sproget
af Martin Heidegger
s. 75-92

Kommunikation som kærlighedskamp - hermeneutik og sprogfilosofi hos Ricæur
af Orla Vigsø
s. 93-108

Termodynamiske metaforer - George Lakoffs kognitive semantik diskuteret ud fra et varmt problem
af Frederik Stjernfelt
s. 109-126

Intermezzo

Den vilde tanke revisited
af Hans Jørgen Lundager Jensen
s. 127-136

Samtale med Régis Debray
s. 137-151

Anmeldelser