(c)  CC BY 4.0
 

Slagmark #36: hegel

Udkommet vinter 2002-2003

Redaktionelt
s. 7-10

TEMA: Hegel

Differensen mellem det Fichteske og det Schellingske filosofiske system i forbindelse med Reinhold’s ”Bidrag til lettere oversigt over filosofiens tilstand i begyndelsen af det nittende århundrede, første hæfte” – Jena, 1801
af George Wilhelm Friedrich Hegel
s. 13-40

Hegels Differensskrift (1801)
af Sune Frølund
s. 41-47

Skoteinos eller hvordan der bør læses (1963)
af Theodor W. Adorno
s. 49-89

Substansen er subjekt – Hegels Fortale til Phänomenologie des Geistes
af Lise Huggler og Jørgen Huggler
s. 91-125

Sprog, virkelighed og spekulativ tænkning i Hegels logik
af Peter Wolsing
s. 127-138

Den ulykkelige og den komiske bevidsthed – eller hvorfor anderkendelsen netop ikke er det centrale hos Hegel
af Lars Bo Larsen
s. 139-160

Fællesskab og negativitet – Jean-Luc Nancys reaktualisering af Hegel
af Jesper Lohmann
s. 161-171

Den antikke, græske filosofis paradigmatiske betydning for Hegels spekulative tænkning
af Jonas Holst Sørensen
s. 173-187

At tænke i sammenhæng – om Hegels Einleitung til Phänomenologie des Geistes
af Peter Aaboe Sørensen
s. 189-205

Skandinavisk Hegel-bibliografi (1985-2002)
af Poul Kragh Jensen
s. 207-214

INTERMEZZO

Den moderne bevidstheds katedral – interview med Dorthe Jørgensen
af Simon Pedersen
s. 217-232

Den nye verdens (u)orden – en samtale med Lars Erslev Andersen om globalisering, terror og islamisk fundamentalisme
af Morten Riis & Paw H. Amdisen
s. 233-249

Anmeldelser
Bidragydere