Billede: themostinept/Flickr

Billede: themostinept/Flickr

 

Slagmark #44: filosofi og litteratur

Udkommet 2005

Redaktionelt
af Mathias Hein Jessen, Martin Skovbjerg og Ditte Marie Munch-Hansen
S. 7-10

TEMA: filosofi og litteratur

Den litterære erkendelse                                                                                                                                      af Søren Harnow Klausen                                                                                                                                         S. 13-25

Skribenten og hans sprog                                                                                                                                     af Jean-Paul Sartre                                                                                                                                                   S. 27-53

Verdens prosa – om litteraturens rolle i Merleau-Pontys sprogfilosofi                                                                af Thomas Illum Hansen                                                                                                                                          S. 55-70

Kærlighed og Væren                                                                                                                                            af Benjamin Boysen                                                                                                                                                  S. 71-88

Intermitterende dialektik – Filosofi og fantasi hos Adorno og Kierkegaard                                                       af Isak Winkel Holm                                                                                                                                                 S. 89-100

Den sande roman – og Sartres Notes sur ”Madame Bovary”                                                                              af Sune Liisberg                                                                                                                                                         S. 101-117

INTERMEZZO

En drengs kølige hånd                                                                                                                                         af André Danielsen                                                                                                                                                   S. 121-125

Kontingens – en bemærkning til Thomsen                                                                                                         af Hans-Jørgen Schanz                                                                                                                                             S. 127-129

Nietzsches (post)modernitet – Thomsens og Vattimos læsninger af Nietzsche                                                  af Jens Viggo Nielsen                                                                                                                                                 S. 131-139

 

Billedet er redigeret fra originalen "4th April 2014"

CC-BY-SA-2.0