Billede: Jan Saenredam

Billede: Jan Saenredam

 

Slagmark #45: Platon

Udkommet 2006

Redaktionelt forord
S. 5-7

TEMA: Platon

Om den gængse uvilje mod den uskrevne lære                                                                                                    af Thomas Alexander Szlezák                                                                                                                                  S. 11-24

Apori og fornuftskritik hos Platon                                                                                                                      af Jakob Leth Fink                                                                                                                                                      S. 25-38

Fromhed og demokratikritik hos Sofokles og Platon                                                                                           af Morten Sørensen Thaning                                                                                                                                      S. 39-54

Venskabets økonomi                                                                                                                                           af Jonas Holst Sørensen                                                                                                                                             S. 55-71

Levinas’ platonisme                                                                                                                                             af Carl Cederberg                                                                                                                                                      S. 73-88

’Realisten Platon’ – Massimo Cacciari om Europas geofilosofi                                                                           af Jens Viggo Nielsen                                                                                                                                                 S. 89-106

Et nyt Platonbillede – en introduktion til Tübingerskolen                                                                                  af Jakob Leth Fink & Morten Sørensen Thaning                                                                                                   S. 109-121

Filosofisk vidensformidling hos Platon – interview med Thomas A. Szlezák                                                    af Jakob Leth Fink & Morten Sørensen Thaning                                                                                                   S. 123-147

INTERMEZZO

Hvor kommer nazismen fra? Tibet? – interview med John Gray                                                                        af Frank Beck Lassen & Mikkel Thorup                                                                                                                   S. 151-164

Anmeldelser

Bidragydere