Billede: Ismael Nery

Billede: Ismael Nery

 

Slagmark #46: Fantasien i filosofien

Udkommet 2006

Redaktionelt forord
S. 5-11

TEMA: fantasien i filosofien

Fantasi, eliminativisme og bevidsthedens forhistorie                                                                                          af Nigel J. Thomas                                                                                                                                                     S. 15-31

Alexander Gottlieb Baumgarten – Phantasia, facultas figendi og phantasmata/fictiones                                    af Dagmar Mirbach                                                                                                                                                  S. 33-47

Læselighed og fantasi i d’Alembert og Dederots encyklopædi                                                                            af Frank Beck Lassen                                                                                                                                                S. 49-61

En blind, om end uundværlig funktion – om indbildningskraften som formidlende evne i Kants Kritik der reinen Vernunft                                                                                                                                                   af Morten Haugaard Jeppesen                                                                                                                                   S. 63-81

Fichtes teori on indbildningskraften – om behovet for den moderne bevidsthedsfilosofis (re)dialektisering       af Morten Ziethen                                                                                                                                                     S. 83-96

Anskuelsens ophævelse i metaforens spil                                                                                                            af Manfred Frank                                                                                                                                                       S. 97-118

Fantasien i førstefilosofien – Sartre og Husserl om fraværsbevidsthed                                                                 af Sune Liisbjerg                                                                                                                                                       S. 119-146

INTERMEZZO

Johannes Sløk-forelæser 2006                                                                                                                             af Manfred Frank                                                                                                                                                     S. 151-155

Sløk-forelæsningen 2006 – imod den aprioriske intersubjektivisme – alternativer inspireret af Sartre               af Manfred Frank                                                                                                                                                     S. 157-173

Anmeldelse

Bidragydere