Billede: Kip Soep/Flickr

Billede: Kip Soep/Flickr

 

Slagmark #57: vendingen mod rummet

Udkommet 2010

Redaktionelt forord
af Henrik Jøker Bjerre og Louise Fabian
S. 9-18

TEMA: Vendingen mod rummet

Spatiale forklaringer – Da den geografiske tænkning kom på den humanvidenskabelige dagsorden
af Louise Fabian
S. 19-33

Rumlig praksis – Konstitution af rum mellem materialitet og repræsentation
af Kirsten Simonsen
S. 35-47

Den rumlige vending som ontologisk vending
af Richard Ek
S. 49-66

Sted, landskab, rum
af Dan Ringgaard
S. 67-79

Vore gamle tropekolonier..? – Tropekolonierne som danske erindringssteder
af Astrid Nonbo Andersen
S. 81-91

Krop, topografi og kulturelle transformationer – Dansk håndbold som case
af Niels Kayser Nielsen
S. 93-106

Tid, rum og transcendens hos K. E. Løgstrup – Rumlighed i forandring
af Svein Aage Christoffersen
S. 107-121

Den topografiske vending og læring i praksis
af Thomas Szulevicz og Klaus Nielsen
S. 123-134

”Jeg sidder i toget” – Rumlighed i forandring
af Svend Erik Larsen
S. 135-153

Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000, filosofihistoriske hovedtræk
af Steen Brock
S. 155-168

INTERMEZZO

Tekstfortolkeren – Interview med Quentin Skinner
af Mikkel Thorup og Frank Beck Lassen
S. 171-189

 

Billedet er redigeret fra originalen "Centre Hall"

CC-BY-2.0