Fibonacci Blue/flickr.com

Fibonacci Blue/flickr.com

 

Slagmark #71: Sociale bevægelser og politisk protest

Udkommet forår 2015

"[...] en vellykket artikelsamling [...], som i hidtil uset omfang dokumenterer variation og ligheder imellem protester gennem tiden. [....] et vellykket humanistisk og samfundsvidenskabeligt bidrag til forståelsen af sociale bevægelser og kollektive protestformer, der skriver sig ind i en bredere nutidig debat om det repræsentative demokratis begrænsninger." - David Budtz Pedersen, Information

"[...] et tidsskrift som er både lettlest, opplysende og tankevekkende. [....] det inspirererer til å tenke nytt om hva idéhistorisk fagtradisjon er i en skandinavisk kontekst." - Hedda Susanne Molland, Molo - idéhistorisk studenttidsskrift

*

Protestens taktikker, traditioner og teorier – Redaktionelt forord | læs online
af Louise Fabian, Anne Engelst Nørgaard & Bjarke Skærlund Risager

Tema: sociale bevægelser og politisk protest

A Cause Without Rebels? Om emancipationens forsvundne subjekt | læs online
af Andreas Beck Holm

Prekæritet og prekariat – Sociologisk diskussion og politisk aktivisme
af Bjarke Skærlund Risager

Kontanthjælpsmodtagerens kritiske register – Den civile, den industrielle og den domestiske protest
af Mathias Herup Nielsen

Craftivisme – Politisk protest med nål og tråd
af Camilla Mørk Røstvik & Thomas Palmelund Johansen

Politiske protester, sociale bevægelser og demokrati i Danmark
af Flemming Mikkelsen

Demokrati versus repræsentation – Sociale bevægelser og teorien om ’imperativmandatet’ i Den Franske Revolution
af Nicolai von Eggers

Nu kommer Bonden – Bondepolitik mellem social bevægelse og parlamentarisk politik i 1848
af Anne Engelst Nørgaard

Protesternas makt i Sverige – Hur mobilisering och alliansbyggande stoppade vattenkraftverket i Sölvbacka strömmar 1978-79
af Jenny Jansson & Katrin Uba

Klimatförändring och emotionshantering – Institutionalisering av miljörörelsen i Danmark
af Linda Soneryd & Åsa Wettergren

Twitter-revolutioner og fejlslagne protestbevægelser – Om sociale bevægelser, nye medier og social forandring
af Rikke Alberg Peters

Det rådsdemokratiske ideal og protesten som selvorganisering
af Benjamin Ask Popp-Madsen

Politisk bevægelse i Europa og Mellemøsten – Interview med Chantal Mouffe
af André Sonnichsen, Allan Dreyer Hansen & Carsten Jensen

Debat

Oprør, begivenhed, sandhed
af Alain Badiou

Hvem sagde masser? Om kollektivitet og subjektivitet i individets tidsalder | læs online
af Kasper Porsgaard & Brian Benjamin Hansen, medlemmer af filosofkollektivet Center for Vild Analyse

 

Anmeldelser | læs online
English abstracts | læs online
Bidragydere | læs online

 

 

Billede: Fibonacci Blue: Black Lives Matter protest shuts down I-35. 4.december, 2014. Fotoet er beskåret, og farverne er ændrede. www.flickr.com/photos/fibonacciblue/15946604772

CC-BY-2.0