Empire_State_Building_Girders_and_Workers_(6620241865).jpg
 

Slagmark #76: Arbejdets Idéhistorie

Udkommet efteråret 2017 | Køb nummeret her

 

Arbejdets flertydighed - redaktionelt forord | læs online
af Esben Bøgh Sørensen & Thomas Palmelund Johansen

TEMA: Arbejdets idéhistorie

Mere last end lyst – arbejde og arbejdssamfund i den europæiske historie
Af Jürgen Kocka

Arbejde, køn og magt i Den græske Oldtid – eksempler fra Athen i den klassiske periode
Af Jens Krasilnikoff

Gå så med glæde til dit arbejde – socialitet og sakramentalitet i Martin Luthers kaldslære
Af Eva Krause Jørgensen

Arbejde som improvement – landbrug, husholdning og kapitalisme i 1500- og 1600-tallets England
Af Esben Bøgh Sørensen

Fra væsen til stofskifte – Marx’ arbejdsbegreber
Af Søren Mau

Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750-2015
Af Margit Bech Vilstrup

Den store Ånd eller de små spøgelser? Om kapitalismens legitimerende narrativer
Af Andreas Beck Holm

intermezzo

Hvem er befrieren? Idealisme og realisme – perspektiver på Platons hulelignelse hos Løgstrup og Heidegger
Af Bjørn Rabjerg

Indledning til “Om spørgsmålet: Hvad er oplysning?” af Moses Mendelssohn
Af Søren Harnow Klausen & Anders Hee Nørbjerg Poulsen

Om spørgsmålet: Hvad er oplysning?
Af Moses Mendelsohn

 

Anmeldelser | læs online
English abstracts | læs online
Bidragydere | læs online