(c) Willi Heidelbach

(c) Willi Heidelbach

 

Forlaget slagmarks bogudgivelser

Bøgerne kan købes i de fleste (nordiske) online-boghandlere, Stakbogladen i Aarhus samt ved bestilling
gennem din lokale boghandler.


1968_omslag 29_10-1.jpg

1968

Redigeret af Bjarke Skærlund Risager, Salar Mohandesi & Laurence Cox

636 sider, udgivet 2018
Kr. 250,00

1968 bød på en af det tyvende århundredes største omvæltninger. 1960’ernes og 1970’ernes sociale bevægelser udfordrede selve grundlaget for efterkrigstidens orden. Selvom arven fra ”det lange 1968” lever videre, misforstås og karikeres begivenheden dog ofte.

I et forsøg på at undgå misforståelser og karikaturer og at forstå den vedvarende betydning af 1968 bedre udforsker denne bog æraens revolutionære ideer og praksisser ved at gå direkte til de tekster, bevægelserne selv producerede. Bogen samler og introducerer mere end 80 taler, manifester, øjenvidneberetninger, plakater med mere fra 12 forskellige lande.

 Bogen giver indblik i, hvordan kvindefrigørelsesbevægelsen, Black Power, anti-imperialismen, væbnet kamp, oprindelige folks bevægelser, modkulturen, miljøbevægelsen, militante arbejdere, homoseksuelles kampe og meget andet blev en del af det politiske landskab. Bogens kapitler gennemgår USA, Canada, Mexico, Japan, Vesttyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Storbritannien, Nordirland, Jugoslavien og Tjekkoslovakiet.

Køb bogen her


Russisk revolution.png

Den Russiske Revolution

Redigeret af Mikkel Flohr, Benjamin Ask Popp-Madsen, Kasper Mikael Jacek & Mathias Hein Jessen

350 sider, udgivet 2017
Kr. 229,00

For hundrede år siden stormede russiske arbejdere og soldater Vinterpaladset i Petrograd. Det var kulminationen på Den Russiske Revolution. En revolution der definerede det tyvende århundredes politiske og ideologiske kampe.

Historien er en slagmark og fortolkningen af den er idéernes slagmark. Fortolkningen af Den Russiske Revolution har været skueplads for politiske og ideologiske debatter de sidste 100 år. Forlaget Slagmarks Den Russiske Revolution samler originale tekster, taler, manifester, digte, traktater, resolutioner og meget andet fra revolutionens mange forskellige deltagere – både de kendte og de mindre kendte. Bogen lader revolutionens (og reaktionens) egne stemmer komme til orde og lader læseren drage sine egne konklusioner. Hvad kæmpede de for? Hvad kæmpede de mod? Hvordan forstod de selv deres handlinger? Og hvordan skal vi forstå dem?

Bogen indeholder 51 tekster fra Den Russiske Revolution forsynet med korte kontekstualiserende introduktionstekster. Bogen indeholder derudover en længere introduktion, en udførlig tidslinje og en ordforklaring, der hjælper læseren til at forstå revolutionens egne tekster.

Køb bogen her


Kant2.omslag.png

Oplysning, historie, fremskridt. Historiefilosofiske skrifter

Af Immanuel Kant, redigeret af Morten Haugaard Jeppesen, Carsten Fogh Nielsen, Christoffer Basse Eriksen og Eva Krause Jørgensen
 

144 sider, 2. udgave, udgivet 2017
Kr. 250,00

"Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed.

Umyndighed er mangelen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse.

Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse.

Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog."

Immanuel Kant

Køb bogen her


Vi flygtninge

Af Hannah Arendt

70 sider, udgivet 2017                                                                                                     Kr. 70

Den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt flygtede i 1933 fra Tyskland. Ti år senere skrev hun essayet "Vi flygtninge", som er en refleksion over flygtningenes udsatte position. En refleksion, der i lyset af indvandrerdebatten og flygtningekrisen taler direkte ind i vores samtid.

"Vi flygtninge" er oversat af Mikkel Flohr, som også har skrevet bogens efterord. Her lyder det: "Hannah Arendts essay viser, at de jødiske flygtninges situation ikke bare var en samling tilfældige, personlige tragedier, men et systematisk politisk fænomen".

Køb bogen her


Johannes Sløk - 100 år

Redigeret af Jakob Bek-Thomsen, Hans-Jørgen Schanz og Peter Aaboe Sørensen

228 sider, udgivet 2016
Kr. 249,99

Danmarks første professor i idéhistorie Johannes Sløk (1916-2001) var kendt som umådeligt begavet, en forbilledlig formidler, en konfrontatorisk debattør og et uhyre sammensat menneske.

Denne antologi har til formål at præsentere forskellige perspektiver på Sløks tænkning og arbejde. En række idéhistorikere, filosoffer og teologer skriver deres historier om Sløk som menneske og tænker.

Køb bogen her


DEN Franske REVOLUTION

Redigeret af Nicolai von Eggers, Mikkel Thorup, Bertel Nygaard, Jonas Ross Kjærgaard og Mathias Hein Jessen

272 sider, udgivet 2015
Kr. 229,00


Den Franske Revolution er historiens første rigtige revolution, hvor brede massebevægelser i deres kamp for frihed, lighed og broderskab satte byer i brand og skabte krig og borgerkrig - for og imod revolutionens idealer. Den Franske Revolution er alt fra store erklæringer og tanker om alle menneskers lige rettigheder til guillotinen og blodet, der strømmede fra revolutionens fjender på revolutionspladsen.

Den Franske Revolution er lige dele håb og terror, ligesom den er opkomsten af moderne idéer om alle menneskers lighed for loven, alle menneskers lige ret til uddannelse og velfærd, og alle menneskers lige ret til at tage del i det politiske liv og dermed være med til at regere sig selv. Den Franske Revolution er den første og en af de mest intense kampe for og imod demokrati, hvis demokratiske idealer stadig kan inspirere i dag.

Bogen bringer oversættelser af et udvalg af de væsentligste tekster fra Den Franske Revolution, som giver et indblik i de idéer, revolutionen repræsenterede, og de kampe, som disse idéer var en del af. Heriblandt alt fra menneskerettighedserklæringer og storladne taler til revolutionære sange og beretninger fra nogle af de mest skelsættende begivenheder. Bogen indeholder desuden en grundig indføring i Den Franske Revolution samt en tidslinje, ordforklaringer og forslag til videre læsning.

Køb bogen her


DEN AMERIKANSKE REVOLUTION

Redigeret af Nicolai von Eggers, Mikkel Thorup og Mathias Hein Jessen

252 sider, udgivet 2012
Kr. 229,00

Den amerikanske revolution startede 'revolutionernes tidsalder', og den fortsætter med at sætte dybe spor i det aktuelle politiske landskab - især i USA, men også i Europa og resten af verden.

I løbet af Den amerikanske revolution blev en lang række skelsættende tanker født om f.eks. politiske beslutningsprocesser, repræsentation, statens rolle og myndighed og mange flere, som siden har haft en enorm effekt på, hvordan vi grundlæggende set har tænkt, og stadig tænker, det politiske system.

Bogen bringer oversættelser af 38 primærtekster i uddrag fra både før, under og efter revolutionen, heriblandt "Uafhængighedserklæringen", "Giv mig frihed eller giv mig døden", "Øjenvidneberetning fra Boston Teselskabet", "Føderalist- og anti-føderalistbreve", "Bill of Rights" samt den oprindelige version af "Forfatningen" i sin fulde længde.

Bogen giver desuden en grunding indføring i den idéhistoriske baggrund for revolutionen samt en tidslinje over de vigtigste begivenheder.

Køb bogen her


Venstrefløjens nye tænkere. En introduktion

Redigeret af Jon Rostgaard Boiesen, Kåre Blinkenberg, Astrid Nonbo Andersen og Mathias Hein Jessen

224 sider, udgivet 2011
Kr. 199,00

Venstrefløjens nye tænkere er en introduktion til de mest centrale teoretikere på den nye venstrefløj. Bogen giver en samlet præsentation af den nutidige venstrefløjstænkning. Antologiens 10 kapitler giver en forståelse af nøglebegreberne hos Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, Luc Boltanski og Ève Chiapello, Alain Badiou, Jacques Rancière, Slavoj Žižek, Judith Butler, Michael Hardt og Antonio Negri, Étienne Balibar, Jacques Derrida og Giorgio Agamben.

Disse tænkere er uomgængelige for forståelsen af den nye venstrefløjsdiskussion af globalisering, køn, samfund, demokrati, racisme, kritik, biopolitik, kapitalisme og meget mere.

Kontakt Slagmark for køb


Hvad er et dispositiv? og to andre essays

Af Giorgio Agamben, efterord af Lars Östman

Oversat af Lars Östman og Pia Schwarz Laustsen
79 sider, udgivet 2010
Kr. 119,00

Tre forelæsninger i teoretisk filosofi af den italienske filosof Giorgio Agamben (f. 1942), der præsenterer centrale og aktuelle temaer i hans forfatterskab. I efterskriftet sættes Agambens teorier i relation til andre filosoffer.

Køb bogen her


Viljen til visdom

Redigeret af Jens Thodberg Bertelsen, Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard, Karin-Ann Madsen og Ole G. Mouritsen

254 sider, udgivet 2008
Kr. 228,00

Visdommen blev skabt forud for alt andet, siger de gamle jødiske tekster. Visdom er mere end viden. Visdom er at forbinde forstandens fornuft med hjertet. Fortid og nutid har tydeligt vist, hvor katastrofalt det kan gå, når magten overgår til enten de hovedløse eller de hjerteløse. Det er grundlæggende indsigt, når blikket i vore uddannelser rettes mod fremtiden og fremtidens fællesskaber.

Fireogtyve personer fra kunstens, videnskabens og skolens verden har givet deres bud på, hvori viljen til visdom består, og hvad den betyder for det moderne samfund og det enkelte menneskes mulig mulighed for at navigere i en kompleks, hurtigt skiftende og modsætningsfyldt verden.

Køb bogen her


Festskrift. I anledning af Institut/Afdeling for idéhistories 40 års samt SLAGMARKS 25 års jubilæum

Redigeret af Jan Jürgensen, Dan Bjerg Hansen, Peter Christian Baggesgaard Hansen og Michael Munch-Hansen

90 sider, udgivet 2008
Kr. 30,00

Fra bogens forord:

"I dette festskrift markerer vi Institut (nu afdeling) for idéhistories 40 års jubilæum og tidsskriftet SLAGMARKs 25 års jubilæum. [...] Med dette festskrift håber vi at have indfanget store dele af idéhistoriens væsen, at fejre os selv samt dele et par teoretiske øretæver ud - det ligner nemlig stadig en slagmark!"

Kontakt Slagmark for køb


Den skotske oplysning

Redigeret af Mikkel Thorup, med indledning af Jens Erik Kristensen og Mads P. Sørensen og bidrag af Adam Ferguson, Bernard de Mandeville, David Hume og Adam Smith

267 sider, udgivet 2006
Kr. 198,00

Den skotske oplysning hører som den franske og tyske oplysningstænkning hjemme i det 18. århundrede cirka fra 1740 til 1800. Skønt den skotske oplysning er langt mindre end den tyske og franske, har den ikke desto mindre haft stor betydning for eftertiden. Det var således i den skotske oplysning, at grundbegreberne i den moderne liberale samfundsorden blev udtænkt, herunder adskillelsen af politik og økonomi. De stadig anvendte sondringer mellem stat, marked og civilsamfund skriver sig også tilbage til den skotske oplysningstænkning, og det er ligeledes her, at fundamentet til flere af de i dag dominerende samfundsvidenskaber blev lagt - først og fremmest økonomien og sociologen.

Denne bog bringer dels en fyldig introduktion til den skotske oplysning samt tekster af fire af dens repræsentanter: Bernard de Mandeville, Adam Smith, David Hume og Adam Ferguson, hvoraf førstnævnte og sidstnævnte ikke tidligere har været oversat til dansk.

Køb bogen her


LUDWIG WITTGENSTEIN. HELE BILLEDLIGHEDEN I VOR UDTRYKSMÅDE

Af Peter K. Westergaard

423 sider, udgivet 2000
Kr. 150,00

“Jeg tror, at mine sætninger for det meste er beskrivelser af visuelle billeder, som falder mig ind" (MS 183, 114).

"Tankebevægelsen i min filosofiske virksomhed må kunne genfindes i min ånds historie, dens moralbegreber & i forståelsen af min situation" (MS 183, 125).

Ludwig Wittgenstein

Køb bogen her


Grundrids af metapolitikken

Af Alain Badiou

Oversat af Kåre Blinkenberg
250 sider, udgivet 2007
Kr. 168,00

Den politiske filosofis centrale foretagende, er at henføre politikken til udøvelsen af den "frie dømmekraft" og "diskussionen" i et offentligt rum, hvor det i sidste ende kun er meningerne, der tæller.

Undtagen for den, der mener, at værtshuskommentarer eller venskabelige samtaler udgør "selve essensen af det politiske liv", er det netop indlysende, at diskussionen kun er politisk, for så vidt som den udkrystalliserer sig i en beslutning. Spørgsmålet om en mulig politisk sandhed bør således ikke undersøges med udgangspunkt i "diskussionen" alene, men med udgangspunkt i den komplekse proces, der forbinder diskussionen med beslutningen.

Køb bogen her


Al Qaeda og hvad det vil sige at være moderne

Af John Gray

Oversat af Frank Beck Lassen
182 sider, udgivet 2003
Kr. 198,00

Al Qaeda og hvad det vil sige at være moderne er en debatbog om politik, filosofi og terror, som insisterer på både at provokere og give indsigt.

John Gray undersøger i denne bog idéen om, at vi alle med tiden bliver mere og mere moderne og, at vi efterhånden som vi bliver mere moderne, også bliver mere fornuftige. Intet kunne, ifølge Gray, være mere forkert.

Al Qaeda er et produkt af moderniteten og globaliseringen, og vi forstår dem kun, hvis vi forstår os selv.

Køb bogen her