marx
 

Nedenfor ses vores aktuelle call for papers. Alle bidragydere bedes følge vores skrivevejledning.

Slagmark #77: Marx

Den 5. maj 2018 er det 200 år siden, Karl Marx blev født. Filosoffen og journalisten, økonomen og sociologen Karl Marx; ateisten, republikaneren og kommunisten. Marx er ikke blot en vidtfavnende biografisk person, men om nogen en idéhistorisk kompleks figur, som historisk er blevet brugt – politisk såvel som videnskabeligt, religiøst og æstetisk – af vidt forskellige aktører til at legitimere og udforske både tænkning og praksis. Marx er med andre ord også marxisme, en rig intellektuel og social tradition, hvis dybe aftryk vi ikke er færdige med at udforske, særligt ikke efter finanskrisen i 2008, hvor marxismen blev genaktualiseret.

I anledning af Marx’ fødselsdag ønsker Slagmark med dette nummer at historisere Marx og hans tradition ; vi ønsker at undersøge Marx’ idéer, betydning og spor i forskellige afskygninger og på tværs af fagligheder, politiske ståsteder og landegrænser. For at forstå og diskutere Marx’ stadige relevans i dag, bør vi ikke blot genlæse hans værker påny, men også kontekstualiserende undersøge idéernes kilder, brug og efterliv. Bidrag kan således behandle (men er ikke begrænset til) følgende temaer og spørgsmål:

 

 • Marxismen og den europæiske arbejderbevægelses udvikling og historie

 • Marx og marxisme: Hvordan har forskellige marxister og marxistiske teoretikere behandlet Marx?

 • Hvordan og i hvilken skikkelse har marxismen optrådt i andre videnskabelige discipliner

  end dem, Marx selv arbejdede med? F.eks. i fysikken, arkitekturen, biologien,

  litteraturvidenskaben, arkæologien eller noget helt andet

 • Marx og marxisme i kunsten, filmen, litteraturen, teateret etc.

 • Hvad er fakta, og hvad er myte, når det kommer til Marx? Og hvilken betydning har det for vores forståelse af hans værk?

 • Marx som fjendebillede og skræmmefigur

 • Hvad er forholdet mellem den ”unge” og den ”gamle” Marx, hvordan er de to blevet målt

  mod hinanden, og giver sondringen overhovedet mening?

 • Hvordan optræder Marx og marxismen set i et globalt perspektiv? Er der forskel på den

  Marx, der findes i Kina, Zimbabwe og Danmark?

 • Det 21. århundredes Marx og marxismer: Hvem er Marx i dag? Hvilke repræsentationer er synlige, hvem approprierer ham og til hvilke formål? 

 

Deadline for indsendelse af artikelbidrag er 1. november 2017. Nummeret vil udkomme på 200-årsdagen den 5. maj 2018.

Artiklens omfang er maksimum 30.000 anslag alt inklusive. Artikler accepteres på dansk, svensk og norsk. Skrivevejledning findes på www.slagmark.dk , og vejledningen skal følges for, at artikler kan blive godkendt til fagfællebedømmelse. Spørgsmål og eventuelle abstracts kan sendes til slagmark@cas.au.dk eller temaredaktørerne. Slagmark modtager også artikler til fagfællebedømmelse uden for tema (Intermezzo) og boganmeldelser. Kontakt os for mere information.

Temaredaktører: Tobias Dias ( idetd@cas.au.dk ) og Magnus Møller Ziegler ( mmz@cas.au.dk ).